Process Management

Processen auditeren en verbeteren en/of nieuwe opstellen en invoeren.

PROCESSEN-KAART
Het is van belang dat de bedrijfsprocessen gedocumenteerd, geëvalueerd en correct uitgevoerd worden.
Communicatie, centralisatie en toegankelijkheid van de documentatie is van groot belang opdat uw medewerkers hun taken in lijn met hun respectievelijk proces kunnen uitvoeren.

PROCESSEN AUDITEREN
Processen zijn per definitie een schematische voorstelling van de handelingen van de medewerkers die een vooropgesteld en gewenst resultaat voorbrengen (INPUT-OUTPUT). Tenzij men een nauwgezet wijzigingsbeleid handhaaft (Change-Management) weerspiegelen de respectievelijke processen niet meer wat op er de werkvloer gebeurt voor een bepaalde taak.
Een audit brengt dergelijke anomalieën aan het licht.

VERBETERPROCESSEN
In het kader van continu verbetering helpen wij u verbeterprocessesn op te stellen en te implementeren.

Contacteer ons voor een vrijblijvend onderhoud via onderstaand contactformulier.
Contactformulier

Over QualiPro
QualiPro biedt bedrijven een breed pallet aan ondersteuning aan. Het verbeteren van processen en/of het organiseren van specifieke opleidingen maakt deel uit van het aanbod (meer details op deze website). Iedere onderneming heeft eigen producten, legt eigen accenten in de bedrijfsvoering en heeft specifieke noden. Om hieraan te beantwoorden verzorg ik opleidingen op maat. Dit specifieke maatwerk verhoogt de efficiëntie en opbrengst voor het bedrijf en haar medewerkers. Ik kan bogen op een succesvolle lange loopbaan in verschillende bedrijfssectoren en functies (nationaal en internationaal) en wil mijn ervaring en expertise met u delen.
Hoe gaan we te werk?
Tijdens een vrijblijvend overleg formaliseren we samen uw wensen en verwachtingen en vatten in een Project Brief de benodigdheden samen om het beoogde resultaat te bereiken (tijd, mensen en budget). In dit document is de offerte van de prestatie inbegrepen. Neem vandaag nog contact op met ons voor een gratis verkennend gesprek. QualiPro - Sharing Expertise
Contact

QualiPro
info@qualipro.be