Quality Management

Verbeteren van de kwaliteitsopvolging.

Ook als uw bedrijf procesmatig werkt en een kwaliteitsmanagementsysteem heeft, blijft de wil tot verbeteren de belangrijkste motivator om uw productiviteit te handhaven of te vergroten.
Een kwaliteitsaudit, uitgevoerd door een neutrale en onafhankelijke externe auditor, kan u een objectief resultaat leveren met betrekking tot de kwaliteit van uw product, proces of (onder)deel van uw organisatie.

De basisstructuur van een dergelijke audit ziet er als volgt uit:

  • Voorbereiding van de audit
  • Verzamelen van gegevens van het object van onderzoek
  • Beoordelen en analyse van de gegevens
  • Opstellen van conclusies en aanbevelingen
  • Rapporteren over de resultaten van het onderzoek
  • Eventuele vastlegging over de follow-up van de audit

Voor meer informatie neem contact met ons op via onderstaand contacformulier.
Contactfomulier

Over QualiPro
QualiPro biedt bedrijven een breed pallet aan ondersteuning aan. Het verbeteren van processen en/of het organiseren van specifieke opleidingen maakt deel uit van het aanbod (meer details op deze website). Iedere onderneming heeft eigen producten, legt eigen accenten in de bedrijfsvoering en heeft specifieke noden. Om hieraan te beantwoorden verzorg ik opleidingen op maat. Dit specifieke maatwerk verhoogt de efficiëntie en opbrengst voor het bedrijf en haar medewerkers. Ik kan bogen op een succesvolle lange loopbaan in verschillende bedrijfssectoren en functies (nationaal en internationaal) en wil mijn ervaring en expertise met u delen.
Hoe gaan we te werk?
Tijdens een vrijblijvend overleg formaliseren we samen uw wensen en verwachtingen en vatten in een Project Brief de benodigdheden samen om het beoogde resultaat te bereiken (tijd, mensen en budget). In dit document is de offerte van de prestatie inbegrepen. Neem vandaag nog contact op met ons voor een gratis verkennend gesprek. QualiPro - Sharing Expertise
Contact

QualiPro
info@qualipro.be