Service Management

Invoeren & auditen van Processen – bv. Incident-, Problem-, Change-management… en bijhorende dashboards (KPI’s) – (ITIL gecertifieerd).

Om een goede en bestendige kwaliteit van uw product(en) te kunnen handhaven is het opportuun dat uw bedrijfsvoering in processen is vastgelegd. Dankzij deze processen worden incidenten (onverwachte gebeurtenissen) of wijzigingen (gepland of niet) op de juiste wederkerende manier behandeld en vastgelegd. Dankzij processen kan men de geregistreerde gegevens in duidelijke dashboards beoordelen die op zich weer een bron zijn voor het invoeren van verbeteringen (continu verbeterings-proces).

Wij bieden u volgende twee ondersteuningen aan:

  1. PROCESSEN OPSTELLEN
    Samen met uw team(s) stellen wij de bovenvermelde processen op, gaan we proefdraaien en implementeren ze in het bedrijf. Een dashboard m.b.t. proceseffeiciëntie KPI’s kan worden geleverd.
  2. AUDITEREN VAN DE BESTAANDE PROCESSEN
    Als uw bedrijf reeds processen gebruikt kunnen wij deze auditeren en aan de hand hiervan voorstellen definiëren ter verbetering, wijziging en/of vervollediging. Uiteraard kan ook de implementatie en opvolging worden uitgevoerd door onze diensten.

Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier.
Contactformulier

Over QualiPro
QualiPro biedt bedrijven een breed pallet aan ondersteuning aan. Het verbeteren van processen en/of het organiseren van specifieke opleidingen maakt deel uit van het aanbod (meer details op deze website). Iedere onderneming heeft eigen producten, legt eigen accenten in de bedrijfsvoering en heeft specifieke noden. Om hieraan te beantwoorden verzorg ik opleidingen op maat. Dit specifieke maatwerk verhoogt de efficiëntie en opbrengst voor het bedrijf en haar medewerkers. Ik kan bogen op een succesvolle lange loopbaan in verschillende bedrijfssectoren en functies (nationaal en internationaal) en wil mijn ervaring en expertise met u delen.
Hoe gaan we te werk?
Tijdens een vrijblijvend overleg formaliseren we samen uw wensen en verwachtingen en vatten in een Project Brief de benodigdheden samen om het beoogde resultaat te bereiken (tijd, mensen en budget). In dit document is de offerte van de prestatie inbegrepen. Neem vandaag nog contact op met ons voor een gratis verkennend gesprek. QualiPro - Sharing Expertise
Contact

QualiPro
info@qualipro.be